BLOG: Woont u al in een smart city?

Om maar meteen een antwoord te geven op de vraag in de titel: neen, u woont nog niet in een smart city. In Europa geven Barcelona, Stockholm en Amsterdam voorzichtige aanzetten in de richting van een “stad van de toekomst”, in ons land nemen de beslissingsmakers echter nog een afwachtende houding aan.

Volgens Wikipedia is een smart city een stedelijke ontwikkeling die verschillende ICT-oplossingen integreert om transportsystemen, afvalbeheer, ziekenhuizen, scholen en andere gemeentelijke diensten optimaal te beheren. Heel wat Belgische politici die de term “smart city” in de mond durven nemen, onderschatten hoe ver die integratie van ICT-oplossingen wel kan gaan. Ze geven in ieder geval een zeer minimalistische invulling aan het begrip “slimme stad”.

“Willen we onze steden leefbaar houden, dan moeten we onze bestaande technologieën beter gebruiken,” aldus Smart Cities-expert Pieter Ballon, beroepshalve directeur van iMinds Living Labs en hoogleraar aan de VUB. Ballon pleit er al enkele jaren voor om ICT-ontwikkelingen en –technologieën op te nemen in stadsontwikkeling. De basis voor intelligente smart cities-oplossingen ligt volgens hem bij de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data. Hij verwijst daarbij naar de Internet of Things, de verzameling van digitale technologieën en tools zoals (mobiele) breedbandverbindingen, sensornetwerken, smart grids en cloudplatformen. Het doel van massale datavergaring is om te komen tot betere oplossingen voor de gebruikers. Het beheer van die big data opent ongekende mogelijkheden, maar werpt natuurlijk ook vragen over mogelijke schending van privacy op.

“Technologie is niet te stoppen. Steden die hun eigen belangen verdedigen, moeten daar rekening mee houden.” Zo sprak Dan Doctoroff, CEO van het Amerikaanse technologiebedrijf Sidewalk Labs, onlangs tijdens een conferentie van theinformation.com. Volgens Doctoroff kan het bouwen van nieuwe steden helpen om oplossingen rond cyberveiligheid en privacy uit te testen. Belangrijk om weten is dat Sidewalk Labs deel uitmaakt van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Het is dus maar de vraag of onze privacy wel gewaarborgd wordt als Sidewalk Labs aan het stuur zit. Gelukkig waakt Google (nog) niet over ons hele doen en laten.

In diverse publicaties wordt CityDepot aangehaald en gelauwerd als een smart city-oplossing. Dat is leuk om te horen, maar verdient ook enige toelichting. CityDepot onderscheidt zich van andere logistieke bedrijven doordat het in de eerste plaats inzet op de leefbaarheid van binnensteden. De bundeling van goederen en de koppeling van last mile-oplossingen aan first mile-retours staan daarbij centraal. Het spreekt voor zich: hoe beter we verkeersstromen en bewegingen van mensen in beeld kunnen brengen, hoe sneller en efficiënter we ons werk kunnen doen. We dragen bij aan een mooie toekomst van onze steden, maar we kunnen dat niet zonder de hulp van technologie. En van partners. We integreren data van verschillende partners op in ons platform en verwerken die tot een efficiënte stadslogistiek. Zoals CityDepot een platform is voor kleine en grote bedrijven in stedelijke distributie, zo moeten smart cities een platform zijn voor kleine en grote technologische applicaties ten behoeve van lokale overheden, bedrijven en inwoners van de stad. Met behoud van dataveiligheid en privacy!

Wat is er mogelijk op korte en middellange termijn? Als we gewoon naar onszelf kijken: overheden en steden kunnen via een beter en vooruitstrevend verkeersmanagement voor CityDepot de deur openen naar pincetlogistiek: hyperpersoonlijke en hyperstipte leveringen aan bedrijven en consumenten, ook in drukke binnensteden. Sidewalk Labs, het bedrijf onder de vleugels van Google, werkt in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Verkeer aan een programma dat subsidies uitreikt aan steden die experimenteren met alternatieve transportoplossingen. Een programma dat we met grote belangstelling zullen volgen. En als we ervan kunnen leren: graag. Binnenkort lanceren we Smart CityLabs, de incubator van CityDepot, met de focus op slimme steden en de leefbaarheid van onze steden. Maar daarover later meer!