Pionier in circulaire economie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van een duurzame circulaire economie. De Brusselse ministers Didier Gosuin (Economie), Céline Fremault (Leefmilieu) en Fadila Laanan (Ophaling en Verwerking Afval) hebben daarom enkele tientallen bedrijven aangeschreven om mee vorm te geven aan het Programme Régional en Economie Circulaire (PREC).

Met enige trots mogen we melden dat CityDepot een belangrijke rol krijgt in de verwezenlijking van het Brusselse programma. We verzekeren dat onze slimme stadsdistributie een positief effect genereert op het verkeer en de luchtkwaliteit in de stad: 20 procent minder afgelegde kilometers voor goederentransporten, bovendien uitgevoerd met milieuvriendelijke voertuigen.